จากสถานีรถไฟมิชิมาถึงโรงแรม

ใช้เวลาเดินเท้าจากทางออกด้านทิศใต้ของสถานีมิชิมา 2 นาที

11-4 Ichibancho Mishima, Shizuoka
TEL.+81-55-972-7171
FAX.+81-55-972-4997

ตรวจสอบใน Google MAP

จากโตเกียว

จากสถานีโตเกียว

ขึ้นรถไฟด่วนโอโดริโกะลิมิเต็ดเอ็กซ์เปรสมายังสถานีมิชิมา (100 นาที)
หรือขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (60 นาที)

จากสถานีชินากาวา

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (50 นาที)

จากสถานีชินจูกุ

ขึ้นรถโดยสารด่วนมิชิมาเอ็กซ์เปรสมายังสถานีมิชิมา (110 นาที)

จากสนามบินฮาเนดะ

ขึ้นรถไฟด่วนเคฮินเอ็กซ์เปรสมายังสถานีชินากาวา (25 นาที) แล้วต่อรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (50 นาที)

จากสนามบินนาริตะ

ขึ้นรถไฟด่วนนาริตะไปยังสถานีโตเกียว (60 นาที) แล้วต่อรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (60 นาที)
หรือขึ้นรถไฟด่วนนาริตะไปยังสถานีโตเกียว (60 นาที) แล้วต่อรถไฟด่วนโอโดริโกะลิมิเต็ดเอ็กซ์เปรสมายังสถานีมิชิมา (100 นาที)

จากนาโกยา / ชิซูโอกะ

จากสถานีนาโกยา

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (110 นาที)

จากสนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร์

ขึ้นรถไฟด่วนเมเต็ตสุลิมิเต็ดเอ็กซ์เปรสไปยังสถานีนาโกยา (35 นาที) แล้วต่อรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (110 นาที)

จากสถานีชิซูโอกะ

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (30 นาที)

จากสนามบินภูเขาฟูจิชิซูโอกะ

ขึ้นรถโดยสารรับส่งสนามบินไปยังสถานีชิซูโอกะ (60 นาที) แล้วต่อรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (30 นาที)

จาก เกียวโต / โอซาก้า

จากสถานีเกียวโต

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นฮิคาริมาที่สถานีมิชิมา (130 นาที)
หรือขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (160 นาที)

จากสถานีชิน-โอซาก้า

ขึ้นรถไฟความเร็วสูงชินคังเซ็นฮิคาริมาที่สถานีมิชิมา (150 นาที)
หรือขึ้นชินคังเซ็นโคดามะมาที่สถานีมิชิมา (170 นาที)

* เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงโคดามะ, ฮิคาริ และโนโซมิ

โปรดทราบว่ามีรถไฟความเร็วสูงให้บริการอยู่หลายประเภท
โคดามะ: จอดที่สถานีมิชิมาทุกขบวน
ฮิคาริ: จอดที่สถานีมิชิมาเป็นบางขบวน บางขบวนไม่จอด จึงควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟสายนี้อย่างละเอียด
โนโซมิ: ไม่จอดที่สถานีมิชิมา

11-4 Ichibancho Mishima, Shizuoka
TEL.+81-55-972-7171
FAX.+81-55-972-4997